RSS Feed

เมษายน, 2016

  1. คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ฉบับปี 2558-2561

    เมษายน 1, 2016 by

    คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ฉบับปี 2558-2561

    12924371_1207157509328796_4231492014507150934_n

    ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา